Kwasica orotowa - Orotic aciduria

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Kwasicy orotycznej
Inne nazwy Niedobór pirofosforylazy orotydylowej i dekarboksylazy orotydylowej; Niedobór syntazy urydyny monofosforanowej (UMPS)
Kwas orotowy.svg
Struktura kwasu orotowego
Specjalność Hematologia  Edytuj to w Wikidanych
Objawy Niedokrwistość megaloblastyczna; Opóźnienia rozwojowe
Przyczyny Autosomalna recesywna mutacja genu UMPS
Diagnostyka różnicowa Zaburzenia mitochondrialne; Nietolerancja białka lizynurowego ; choroba wątroby
Leczenie Trioctan urydyny

Kwasuria orotowa (AKA dziedziczna kwasica orotowa ) jest chorobą spowodowaną niedoborem enzymu, powodującym zmniejszoną zdolność syntezy pirymidyn . Jest to jedyny znany niedobór enzymu szlaku syntezy pirymidyny de novo .

Kwasuria orotowa charakteryzuje się nadmiernym wydalaniem kwasu orotowego z moczem z powodu niezdolności do konwersji kwasu orotowego do UMP . Powoduje niedokrwistość megaloblastyczną i może wiązać się z opóźnieniem rozwoju umysłowego i fizycznego.

objawy i symptomy

Pacjenci zwykle zgłaszają się z nadmierną ilością kwasu orotowego w moczu, brakiem wzrostu, opóźnieniem rozwoju i niedokrwistością megaloblastyczną, których nie można wyleczyć podaniem witaminy B12 lub kwasu foliowego .

Przyczyna i genetyka

Kwasuria orotowa jest dziedziczona autosomalnie recesywnie.

To zaburzenie autosomalne recesywne jest spowodowane niedoborem enzymu UMPS , dwufunkcyjnego białka, które obejmuje aktywność enzymatyczną OPRT i ODC . W jednym badaniu z udziałem trzech pacjentów aktywność UMPS wahała się od 2-7% normalnego poziomu.

Zgłoszono dwa rodzaje kwasicy ustnej. Typ I ma poważny niedobór obu aktywności syntazy UMP. W kwasicy orotycznej typu II aktywność ODC jest niewystarczająca, podczas gdy aktywność OPRT jest podwyższona. Do 1988 r. Odnotowano tylko jeden przypadek kwasicy orotycznej typu II.

Kwasuria orotowa jest związana z niedokrwistością megaloblastyczną z powodu zmniejszonej syntezy pirymidyny, co prowadzi do zmniejszenia kofaktorów nukleotydowo-lipidowych potrzebnych do syntezy błony erytrocytów w szpiku kostnym.

Diagnoza

Podwyższone poziomy kwasu orotowego w moczu mogą również wynikać z zablokowania cyklu mocznikowego , szczególnie w przypadku niedoboru transkarbamylazy ornityny (niedobór OTC). Można to odróżnić od dziedzicznej kwasicy orotowej, oceniając poziomy amoniaku we krwi i azotu mocznikowego we krwi (BUN). W przypadku niedoboru leków OTC, hiperamonemię i zmniejszone BUN obserwuje się, ponieważ cykl mocznikowy nie funkcjonuje prawidłowo, ale niedokrwistość megaloblastyczna nie wystąpi, ponieważ nie ma to wpływu na syntezę pirymidyny. W kwasicy ustnej nie wpływa na cykl mocznikowy.

Kwasurię orotową można rozpoznać poprzez sekwencjonowanie genetyczne genu UMPS.

Leczenie

Leczenie polega na podaniu monofosforanu urydyny (UMP) lub trioctanu urydyny (który jest konwertowany do UMP). Leki te omijają brakujący enzym i dostarczają organizmowi źródła pirymidyn.

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Klasyfikacja